Phòng ngủ

BEDROOM - Minh Hòa

Phòng ngủ biệt thự Minh Hòa Gia chủ: Nguyễn Công Trường Xây dựng 2012 ..

Bedroom 1

Vật liệu gỗ mộc trong thiết kế này tạo một không gian tĩnh tâm , hoàn tòan yên bình. Sự mộc mạc tron..

Bedroom 2

Vật liệu gỗ mộc trong thiết kế này tạo một không gian tĩnh tâm , hoàn tòan yên bình. Sự mộc mạc tron..

Bedroom 3

Vật liệu gỗ mộc trong thiết kế này tạo một không gian tĩnh tâm , hoàn tòan yên bình. Sự mộc mạc tron..

Bedroom 4

Vật liệu gỗ mộc trong thiết kế này tạo một không gian tĩnh tâm , hoàn tòan yên bình. Sự mộc mạc tron..