Căn hộ

Apartment 1

Các căn hộ có chung đặc điểm là diện tích nhỏ, với tất cả các không gian chức năng đều được bố trí t..

Apartment 2

Các căn hộ có chung đặc điểm là diện tích nhỏ, với tất cả các không gian chức năng đều được bố trí t..

Apartment 3

Các căn hộ có chung đặc điểm là diện tích nhỏ, với tất cả các không gian chức năng đều được bố trí t..

Apartment 4

Các căn hộ có chung đặc điểm là diện tích nhỏ, với tất cả các không gian chức năng đều được bố trí t..